Педагогічна майстерня

Представляємо досвіди роботи педагогів ДНЗ району, які занесені до обласного анатованого каталогу "Освіта Київщини" тапредставлені на обласній виставці «Освіта Київщини»

2017/2018

Глівінська Оксана Миколаївна 

 заклад дошкільної освіти «Дзвіночок»

Гребінківської селищної ради

 

«Математичний калейдоскоп» (парціальна програма з логіко-математичного розвитку дітей середнього дошкільного віку)

          Парціальна програма спрямована на формування у дошкільників логіко-математичних понять під час гурткової роботи та передбачає використання різноманітних форм та методів навчальної діяльності.  

У програмі представлено 36 занять на рік. Зміст парціальної програми складається з навчально-тематичного плану, орієнтовного планування занять та методичних рекомендацій щодо їх проведення, конспектів занять, дидактичних ігор, ігрових вправ та спеціальних математичних завдань. Очікувані результати вміщують перелік знань, умінь і навичок, якими можуть оволодіти діти середнього дошкільного віку.

         Творчий доробок педагога становитиме інтерес для педагогів дошкільних навчальних закладів, батьків. 

 

Іліч Оксана Геннадіївна, методист з дошкільного

виховання райметодкабінету,

Бура Світлана Олександрівна, вихователь-методист,

Шадура Любов Миколаївна, Кузьменко Алла Миколаївна,

вихователі закладу дошкільної освіти «Казочка»

Гребінківської селищної ради

 

Організація зображувальної діяльності 

в дошкільному навчальному закладі

 

Суть досвіду полягає у визначенні ефективних шляхів поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи при організації та проведенні зображувальної діяльності  в закладі дошкільної освіти.

В досвіді представлені: плани семінарів-практикумів з  формування у дітей дошкільного віку естетичного ставлення до предметів та явищ навколишнього світу та світу мистецтва, конспекти традиційних, нетрадиційних  занять з ліплення, аплікації, малювання в різних вікових групах, консультації для вихователів та батьків, методичні рекомендації по проведенню нетрадиційних форм з зображувальної діяльності дітей дошкільного віку.

 

          Творчий доробок педагогів становитиме інтерес для керівників, вихователів-методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів.

 

Оверченко Юлія Володимирівна 

заклад дошкільної освіти «Казочка»

Гребінківської селищної ради

 

«Стежинами народознавства» (парціальна програма гуртка з  народознавства для дітей старшого дошкільного віку)

 

       Парціальна програма гуртка спрямована на формування у дітей моральних якостей, свідомого ставлення до традицій і звичаїв українського народу, особистісної поведінки й культури поведінки в довкіллі, до інших людей, природного й соціокультурного середовища засобами народознавства.

Зміст парціальної програми складається з навчально-тематичного плану, орієнтовного планування занять та методичних рекомендацій щодо їх проведення, конспектів занять та тематичних свят. У програмі представлено 36 занять на рік. Очікувані результати вміщують перелік знань, умінь і навичок, якими можуть оволодіти діти старшого дошкільного віку.

Матеріли адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам. 

 

Фещенко Вікторія Володимирівна

заклад дошкільної освіти «Казочка»

Гребінківської селищної ради

 

«Майстерня умільців» (парціальна програма гуртка з  художньої праці для дітей старшого дошкільного віку)

 

Автор доводить, що художня творчість дитини на заняттях з художньої праці дає можливість розкрити творчі здібності дитини, активізувати розумові процеси, удосконалити трудові вміння, сформувати культуру праці.

У програмі представлено 36 занять на рік. Зміст парціальної програми складається з навчально-тематичного плану, орієнтовного планування занять та методичних рекомендацій щодо їх проведення, конспектів занять. Очікувані результати вміщують перелік знань, умінь і навичок, якими можуть оволодіти діти старшого дошкільного віку.

 

Матеріали адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів.  

 

Мизюк Ольга Михайлівна  

заклад дошкільної освіти «Весняночка»

Калинівської селищної ради

 

«Маленькі економісти»

(парціальна програма гуртка для дітей старшого дошкільного віку)

 

Програма  спрямована на формування у дошкільників елементарних знань, вмінь і понять з економічної направленості та свідомості під час гурткової роботи і передбачає використання різноманітних форм та методів в роботі.

Програма складена на основі принципової доступності та послідовності: містить теми та конспекти занять з дошкільниками, конкретні завдання, способи їх розв’язання, зв'язок з іншими видами дитячої діяльності; передбачає всебічний (економічний, трудовий, моральний, естетичний, екологічний) розвиток дитини. 

 

Матеріли адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.  

2016/2017 н.р.

            Авторський колектив педагогічних працівників дошкільних

            навчальних закладів Васильківського району: Іліч Оксана Геннадіївна,

            Дмітрієнко Ольга Володимирівна, Григораш Людмила Михайлівна,

            Кузьменко Алла Михайлівна, Псюк Алла Миколаївна, Ганіченко Оксана Юріївна,

            Шутенко Олена Миколаївна, Чернишенко Юлія Анатоліївна.

 

Збірник методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховної роботи у дошкільному навчальному закладі: методична розробка.

 

 

Представлені у збірнику методичні матеріали спрямовані на реалізацію завдань Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Матеріали відображають напрацювання педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів району щодо оновлення змісту дошкільної освіти, удосконалення навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог. Представлено дослідження, в яких розкрито творчі підходи до розв’язання актуальних проблем навчально-виховного процесу. 

 

Пірог Руслана Андріївна, вихователь

дошкільного навчального заклауд (ясла-садок)

«Золоті зернята» Глевахівської селищної ради

 

Формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку

 

Досвід Пірог Руслани Андріївни доводить, що систематичне, цілеспрямоване навчання дошкільнят та вміле керівництво дорослого можуть забезпечити відповідний рівень просторових уявлень у дітей: уявлення про просторові відношення, вміння орієнтуватися в просторі, на аркуші, сторінці зошита, книзі.

Основна цінність досвіду полягає в застосуванні таких методів і форм роботи, які допомагають дітям дошкільного віку зрозуміти відношення предметів у просторі та на обмеженій площині (аркуші паперу, в зашиті); орієнтуватись у просторі відносно себе та інших предметів, розуміти та володіти спеціальною просторовою термінологією.

Автор досвіду звертає особливу увагу на створення в дошкільному закладі навчально-виховного середовища, яке забезпечує комплексний підхід до розвитку пізнавальної активності дошкільників в процесі формування елементарних математичних уявлень і понять.

В досвіді представлені консультації, поради для вихователів. Заслуговують на увагу конспекти занять, дидактичні ігри, сценарії розваг.

Пірог Р.А. вважає, що досягти успіхів при формуванні просторових уявлень дошкільників допомагає тісний контакт з родиною. Вміло організована робота допомогла об’єднати батьків, вони приймають активну участь в особистісному розвитку дітей. В досвіді представлені консультації, поради для та батьків.

Проведена робота в поєднанні з ґрунтовною методичною підготовкою забезпечила високу результативність праці вихователя Пірог Р.А. з формування елементарних математичних понять у дітей дошкільного віку.

Творчий доробок педагога становитиме інтерес для вихователів, вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів, батьків.

 

Храмичева Олена Петрівна, вихователь

 дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

«Дзвіночок» Гребінківської селищної ради

 

Інтегрований підхід до формування логіко-математичних понять у дітей дошкільного віку

 

Досвід роботи Храмичевої Олени Петрівни орієнтований на формування у дошкільників логіко-математичного розвитку на основі інтегрованого підходу, який передбачає використання різноманітних компонентів навчальної діяльност. На думку автора ця проблема є важливою та актуальною.

Автор переконаний, що впровадження в практику роботи інтегрованих занять з логіко-математичного спрямування та різноманітних форм роботи в повсякденному житті забезпечують мотивацію дітей до пізнання, спрямовують їхні розумові зусилля, стимулюють розвиток психічних процесів.

В досвіді представлені: конспекти інтегрованих занять, підбірка казок, літературних творів математичного спрямування та дидактичних ігор,  розробки схематичних зображень виробів з художньої праці та завдань до них,  сценарії розваг, математичні “хвилинки здоров’я”, цікаві завдання на логіку та веселі задачі, творчі проекти  для дітей середнього та старшого дошкільного віку.

Заслуговують на увагу розроблені авторам консультації, поради, теоретичний матеріал до семінарів-практикумів та педрад.

Творчий доробок педагога становитиме інтерес для педагогів дошкільних навчальних закладів.

 

2015/2016 н.р.

Щербина Алла Миколаївна, 

завідувач, вихователь

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Золотий півник» с. Кожухівка,

Данилівської сільської ради

 

Організація роботи з українознавства в дошкільному навчальному закладі 

 

 У досвіді роботи розкрито актуальність організації роботи з українознавства в дошкільному навчальному закладі, а саме, формування у дітей дошкільного віку знань про сучасне і минуле українського народу, усвідомлення ними своєї належності до роду, краю, держави, формування у дошкільників національної гідності, гордості, самоповаги, самодостатності, виховання патріотичних почуттів.

Автором представлені матеріали семінарів-практикумів, методичні рекомендації, консультації для педагогів та батьків, програма гуртка з українознавства, конспекти занять, дидактичних ігор, сценарії тематичних та тематично-обрядових свят, розроблена перспективна сітка занять з народознавства, складений перелік творів художньої літератури рекомендованих для роботи з дітьми по різних вікових групах. Заслуговують на увагу пам’ятки тематичного контролю з патріотичного  виховання та організації національних куточків в групах, рекомендації щодо підбору матеріалів з патріотичного виховання в методичному кабінеті.

Досвід роботи становитиме інтерес для вихователів, музичних керівників та вихователів-методистів ДНЗ. 

 

Дмітрієнко Ольга Володимирівна,

вихователь-методист

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Дюймовочка» с. Плесецьке

 

Мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами музичного фольклору (на прикладі звукової культури мовлення)

 

Суть досвіду полягає у визначенні ефективних напрямків та форм роботи з педагогами для росту педагогічної майстерності кожного педагога з питань організації та проведення роботи з мовленнєвого розвитку з дітьми дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі.

В досвіді представлені семінари для вихователів, методичні рекомендації реалізації завдань із розвитку звукової культури мовлення дітей, консультації для педагогів та батьків, інтерактивні ігри для вдосконалення професійної майстерності педагогів, семінар-практикум для керівників та вихователів-методистів ДНЗ, перспективний план заучування музичного фольклору, ігри, конспекти занять, сценарії свят та розваг.  

        Досвід роботи становитиме інтерес для вихователів, музичних керівників, вихователів- методистів ДНЗ.

 

 

2014/2015 н.р.

Федосєєнко Галина Іванівна,завідуюча, 

Соловйова Світлана Миколаївна, вихователь-методист, 

Чайкіна Надія Василівна, інструктор з фізичної культури 

дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) «Золоті зернята» 

Глевахівської селищної ради          

 

Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному навчальному закладі 

 

     Суть досвіду полягає в визначенні ефективних шляхів поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи в організації та проведенні фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі. 

      В досвіді представлені: конспекти традиційних, нетрадиційних ігрових занять з фізичної культури в різних вікових групах, комплекси вправ на степ-платформах, з фітболами, дихальної та імунної системи, пальчикової гімнастики 

     Заслуговують на увагу розроблені авторами консультації, поради, плани семінарів, методичні рекомендації по проведенню нетрадиційних форм з фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

      Творчий доробок педагогів становитиме інтерес для керівників, вихователів-методистів, інструкторів з фізичного виховання, вихователів дошкільних навчальних закладів. 

 

2013/2014 н.р.

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ФОРМА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Опис з досвіду роботи ДНЗ району.doc
Microsoft Word Document 114.5 KB
ПРАВОВЕ_ВИХОВАННЯ_ДОШКІЛЬНЯТ_ЯК_ОБОВ’ЯЗК
Microsoft Power Point Presentation 6.6 MB
ПРАВОВЕ_ВИХОВАННЯ_ДОШКІЛЬНЯТ_ЯК_ОБОВ’ЯЗК
Microsoft Power Point Presentation 5.2 MB

Представляємо досвіди роботи педагогів ДНЗ району, які занесені до анатованого каталогу районної педагогічної виставки "Освіта Васильківщини"

2016/2017 н.р.

Іліч Оксана Геннадіївна, музичний керівник

дошкільного навчального заклауд (ясла-садок)

«Золоті зернята» Глевахівської селищної ради

 

Сучасні підходи до організації та проведення свят в дошкільному навчальному закладі: методичні рекомендації

 

Представлені методичні рекомендації спрямовані на успішну організацію та проведення свят в дошкільному навчальному закладі  відповідно до сучасних вимог.

У методичних рекомендаціях розкрито низку чинників, які можуть забезпечити успіх святковій програмі, систему етапів, яких необхідно дотримуватися, визначено кількість та тематику свят і розваг, викладено вимоги до їх планування.

 

Матеріли адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.  

2015/2016 н.р.

Кичинська Оксана Валентинівна,

Вихователь дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Струмочок» селища Зелений Бір

Крушинської сільської ради      

 

Виховання патріотизму у дітей дошкільного віку в процесі народознавчої роботи

Головна педагогічна ідея досвіду полягає у тому, що вирішення проблеми патріотичного виховання відбувається через відродження національної культури, вивченні народних традицій та звичаїв, виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу.

Автор досвіду переконана, що саме різноманітні форми роботи з народознавства сприяють формуванню патріотизму у дітей дошкільного віку.

Заслуговують на увагу систематизовані автором конспекти занять з народознавства по кожній віковій групі, народні та дидактичні ігри, легенди народознавчого змісту, робота з батьками з питань патріотичного виховання.

Матеріли адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам. 

 

Григораш Людмила Михайлівна, вихователь-методист,   

Ковальчук Тетяна Василівна, музичний керівник,

Храмичева Олена Петрівна,

Ганіченко Оксана Юріївна, вихователі

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Дзвіночок»

Гребінківської селищної ради

 

Використання методу проектів у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу

Автори досвіду доводять, що метод проектної діяльності дозволяє виховувати самостійну і відповідальну особистість, розвиває творчі начала і розумові здібності, сприяє розвитку цілеспрямованості, наполегливості, вчить долати труднощі і проблеми по ходу справи, вчить спілкуватися з однолітками і дорослими, робить освітню систему дошкільного навчального закладу відкритою для активної участі батьків.

В досвіді представлені: план роботи творчої групи, анкети, плани засідання творчої майстерні-лабораторії для педагогів району, консультації, матеріали семінарів-практикумів, різні форми роботи з батьками. Заслуговують на увагу розроблені авторами навчальні проекти для дітей дошкільного віку.

Творчий доробок педагогів становитиме інтерес для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів та батьків.

 

Лапа Алла Анатоліївна,

завідуюча, вихователь,

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Чорнобривчик» с. Безп’ятне

Застугнянської сільської ради

 

Розвиток пізнавальних здібностей дошкільників засобами народознавства

         Автор досвіду доводить, що використання методів народознавства у дошкільному віці має забезпечити цілісне, інтегроване, взаємопов’язане  знання дитини про природу, предметний світ, світ мистецтва, світ людей, світ власного Я. Саме інтегровані знання стають матерією духовної культури.

 

Заслуговує на увагу добірка конспектів занять з  дітьми, народних ігор, малих фольклорних форм, матеріали пізнавального, історичного матеріалу, сценаріїв свят та розваг. В досвіді роботи представлені матеріали бесід, лекцій та консультацій для батьків, рекомендації, пам'ятки та поради для них. Представлені форми та методи роботи заслуговують на увагу та впровадження в роботу вихователів дошкільних закладів.

 

2014/2015 н.р.

Скиба Наталія Михайлівна, вихователь,

інструктор з фізичної культури

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Ромашка» смт. Глеваха

           

Нетрадиційні форми зміцнення фізичного здоров’я дітей дошкільного віку

Автор досвіду розкриває доцільність та ефективність використання нетрадиційних форм  роботи для зміцнення фізичного здоров’я дітей дошкільного віку.

            Основна цінність досвіду полягає у застосуванні таких методів, форм роботи, які дозволяють розвинути у дітей бажання займатися фізичною культурою,  підтримувати та берегти своє здоров’я.

            У досвіді представлено: комплекси нетрадиційних ранкових, пальчикових, дихальних та звукових гімнастик, психогімнастик, степ-аеробік, точкового масажу, аромотерапії, музикотерапії, кольоротерапії, казкотерапії, ігрової терапії, сміхотерапії, сценарії свят та розваг.   Заслуговують на увагу розроблені автором методичні рекомендації та консультації для батьків з використанням  нетрадиційних форм оздоровлення дітей в домашніх умовах.

            Творчий доробок становитиме інтерес для інструкторів з фізичного виховання, вихователів дошкільних навчальних закладів, батьків.

 

Ганіченко Оксана Юріївна, вихователь

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Дзвіночок» смт. Гребінки

 

Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку спільно з родиною

Удосвіді роботи представлені різні форми педагогічної діяльності: розробки занять, бесід, спостережень, дослідницько–експериментальної роботи, завдання для родин, ситуації морального вибору, дидактичні ігри.

            Заслуговують на увагу розроблені автором словесно – логічні завдання, які допомагають дітям віднайти вірне вирішення проблеми, конспекти  занять «Подорож в екологію», «Як живеш, жабо?»,  а також цікаві матеріали: засідання «круглого столу» для батьків з теми: «Виховання доброти до природи», брейн - ринг для дітей, батьків та дітей з теми: «Знаємо – переможемо», схематично - умовні зображення норм поведінки в природі.

Педагог доцільно використовує в роботі інноваційні технології. В досвіді представлені проекти освітньої роботи з екологічного виховання: дослідницький проект «Квіти окраса нашої Землі» (середній дошкільний вік), нормативний проект «Правила поведінки в природі» (середній дошкільний вік), навчальний проект «У світі комах» (старший дошкільний вік).

Матеріли адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.

 

Ковальчук Тетяна Василівна, вихователь

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Дзвіночок» смт. Гребінки

 

Розвиток вокальних здібностей дошкільників засобами пісенної творчості

У досвіді представлені різноманітні форми вокально-хорової роботи: співаночки, пісні – сценки, скоромовки, чистомовки, музичні загадки, поспівки для розвитку дитячого голосу, різноманітний музично – ігровий дитячий фольклор за методикою Світлани Садовенко та Василя Верховинця.

Заслуговують на увагу підбір вправ дихальної гімнастики                                     А. Стрельникової, вправ із системи «цілющі звуки», творчі, артикуляційні, фонопедичні та мовленнєві вправи за методикою К. Орфа.


Псюк Алла Миколаївна, вихователь

Путрівського НВК «Гімназія-ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

 

Виховання самостійності в процесі трудової діяльності дітей старшого дошкільного віку

Досвід доводить, що виховання самостійності дошкільника сприяє розвитку його особистості в цілому, забезпечує вміння діяти за власною ініціативою та здійснювати елементарний самоконтроль і самооцінку результатів діяльності.

Заслуговують на увагу розроблені автором різні форми педагогічної діяльності: розробки занять, бесід, спостережень, завдання для родин, дидактичні ігри.

Матеріали досвіду стануть у нагоді вихователям, дітям та батькам.

 

Гурська Наталія Іванівна,

Бура Світлана Олександрівна, вихователі

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Казочка» смт. Гребінки

 

Парціальна програма гуртка «Маленькі художники» для дітей старшого  дошкільного віку 

Автори програми доводять, що така продуктивна діяльність, як малювання активізує творчість дошкільнят, розвиває  креативність, творчі здібності, формує художньо-естетичний смак, ознайомлює з культурою українського народу.

У програмі представлено 36 занять на рік. Зміст парціальної програми складається з навчально-тематичного плану, орієнтовного планування занять, планів-конспектів занять та зразків робіт з малювання. Очікувані результати вміщують перелік знань, умінь і навичок, якими можуть оволодіти діти старшого дошкільного віку.

Матеріали програми рекомендовано  педагогам дошкільних навчальних  закладів.

 

Шадура Любов Миколаївна,

Бура Світлана Олександрівна, вихователі

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Казочка» смт. Гребінки

 

Парціальна програма гуртка «Все ми вмієм, все ми знаєм – економіку вивчаєм» для дітей старшого  дошкільного віку 

Автори доводять, що використання у роботі з дітьми даної програми дасть можливість реалізувати завдання соціалізації дитини, сформувати її життєву компетентність.

У програмі представлено 17 занять. Зміст парціальної програми складається з навчально-тематичного плану, орієнтовного планування занять та методичних рекомендацій щодо їх проведення, планів-конспектів занять.

Очікувані результати вміщують перелік знань, умінь і навичок, якими можуть оволодіти діти старшого дошкільного віку.

Матеріали програми рекомендовано  педагогам дошкільних навчальних  закладів.

           

2013/2014 н.р.

Журавель Оксана Іванівна, вихователь

дошкільного  навчального закладу

(ясла-садок) «Золотий півник»

Данилівської  сільської ради

 

Парціальна програма гуртка «Мандрівка рідним краєм» для дітей старшого дошкільного віку

Автор доводить, що використання у роботі з дітьми даної програми дасть можливість сформувати  духовний потенціал особистості дитини через застосування культурних і історичних традицій українського народу.

Зміст парціальної програми складається з навчально-тематичного плану, орієнтовного планування занять та методичних рекомендацій щодо їх проведення, конспектів занять та тематичних свят. Очікувані результати вміщують перелік знань, умінь і навичок, якими можуть оволодіти діти старшого дошкільного віку. У програмі представлено 35 занять на рік.

Матеріали адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів. 

      

 Пазюра Олена Іванівна, вихователь

дошкільного  навчального закладу

(ясла-садок) «Золотий півник»

Данилівської  сільської ради

 

            Парціальна програма гуртка художнього конструювання з паперу «Майстерня паперових творінь» для дітей середнього та старшого дошкільного віку

Автор доводить, що художня творчість дитини на заняттях з художнього конструювання, дає можливість розкрити здібності дитини до навчання, розвиває її уміння думати, аналізувати, шукати й знаходити оптимальні рішення в різних життєвих ситуаціях.

У програмі представлено 36 занять на рік. Зміст парціальної програми складається з навчально-тематичного плану, орієнтовного планування занять та методичних рекомендацій щодо їх проведення, конспектів занять та тематичних свят. Очікувані результати вміщують перелік знань, умінь і навичок, якими можуть оволодіти діти старшого дошкільного віку.

Матеріали адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів. 

  

В’юн  Лариса Іванівна, вихователь,

Джурило Ніна Анатоліївна,  вихователь,

Разік Марія Петрівна, вихователь

Барахтівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ» 

 

          Проектна діяльність з теми «Рідний край» для дітей старшого дошкільного віку.

          Суть проекту полягає упоглибленні знань дітей про нашу Батьківщину – Україну, самостійну незалежну державу.

          Матеріали проекту містять: план взаємодії з батьками, ранкову гімнастику, бесіди, спостереження, дидактичні ігри, народні рухливі ігри, конспекти занять, літературні твори, електронні презентації «Символи України», «Народні символи України», деякі форми роботи з батьками.

   Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів. 

 

Глівінська Оксана Миколаївна, вихователь

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Дзвіночок»

Гребінківської селищної ради

 

Розвиток творчості дітей старшого дошкільного віку на заняттях із сюжетного малювання

Автор доводить, що  роз­виток творчих здібностей дітей — одна з найваж­ливіших проблем сучасної педагогіки, і тому назріла проблема у пошуках нових шляхів розвитку зображу­вальної діяльності дітей.

У досвіді представлені конспекти традиційних занять та занять з використанням нетрадиційних технік малювання, матеріали з ознайомлення дітей з творами відомих художників, дидактичні ігри та ігрові вправи які допомагають дітям сприймати і передавати предмети, образи в сюжетному малюнку, формують дитячу уяву, уміння порівнювати, мислити, пальчикові ігри завдяки яким дитина отримує підготовку руки до малювання.  

Використання поданих матеріалів допоможе педагогам створити умови для розвитку творчої самостійності та потенціалу кожної дитини, розвивати вміння малюка помічати навколо себе красу, навчати вихованця через сюжетний малюнок відтворювати навколишній світ.

               Досвід адресовано педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів, батькам. 

 

2012/2013 н.р.

Королік Лариса Борисівна,

вихователь-методист

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Ромашка»

Глевахівської селищної ради

           

Використання спадщини В.О.Сухомлинського у мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку.

Автор досвіду розкриває шляхи використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в організації навчально-виховного процесу з дітьми дошкільного віку.

У досвіді представлено витяг із річного плану роботи, консультації для вихователів, батьків, методичні рекомендації щодо створення в ДНЗ мовленнєвого розвивального середовища, щодо мовленнєвого розвитку дітей раннього віку, щодо проведення спостережень, конспекти інтегрованих занять з пріоритетом мовленнєвого розвитку, матеріали семінарів, анкетування вихователів та батьків, тренінгу для батьків, розробки дидактичних ігор, конспекти музичних занять, сценарії розваг, інформаційний матеріал для батьків.

            Матеріли адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.

 

Григораш Людмила Михайлівна,

вихователь-методист

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Дзвіночок»

Гребінківської селищної ради

 

Проектна діяльність – засіб творчого потенціалу педагога.

У досвіді представлені методичні рекомендації щодо організації проектної діяльності в дошкільних закладах, матеріали семінару-практикуму, творчих проектів, консультацій для педагогів, ділової гри, «Мозкового штурму», анкетування педагогів, засідання «Круглого столу».

               Досвід адресовано педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів, батькам. 

 

Фокіна Тетяна Михайлівна, завідуюча,

Ганіченко Оксана Юріївна, вихователь,

Приліпка Тетяна Григорівна, вихователь

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Дзвіночок»

Гребінківської селищної ради

 

Парціальна програма гуртка з нетрадиційного малювання «Малярик-веселкарик».

У програмі подано зміст роботи з дітьми середнього та старшого дошкільного віку з образотворчої діяльності, а саме з нетрадиційного малювання. Робота гуртка сприяє загальному розвитку дошкільнят, розширює їх інтереси. Створюючи той чи інший малюнок, дітьми засвоюється прийом ретельного обстеження предмета, який діти малюватимуть і матеріалів з якими доведеться працювати. У процесі роботи гуртка діти навчаються використовувати різні техніки малювання, працюють із природним матеріалом.

У програмі представлено 72 заняття на рік. До програми додається навчально-тематичний план, розробки занять.

            Матеріали адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів.        

 

Фокіна Тетяна Михайлівна, завідуюча,

Шутенко Олена Миколаївна, вихователь,

Храмичева Олена Петрівна, вихователь

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Дзвіночок»

Гребінківської селищної ради

 

Парціальна програма еколого-туристичного гуртка «Люби, знай, охороняй».

У програмі визначено зміст роботи з організації еколого-туристичного гуртка з дітьми старшого дошкільного віку. У програмі представлено 36 занять на рік. В додатках розміщено  навчально-тематичний план, розробки занять, план екологічної стежини.

            Матеріали адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів.        

 

Фокіна Тетяна Михайлівна, завідуюча

Григораш Людмила Михайлівна,

вихователь-методист

Калініченко Надія Єлисеївна,вихователь

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Дзвіночок»

Гребінківської селищної ради

 

Парціальна програма гуртка з художньої праці «Малята - майстрята»

У програмі подано зміст гурткової роботи з дітьми старшого дошкільного віку з  художньої праці. Робота гуртка сприяє розвитку у дітей практичних навичок роботи із різними матеріалами, стійкого інтересу до творчої діяльності, формує художньо-естетичного смак, виховує бажання займатися корисною справою.

У програмі представлено 36 занять на рік. До програми додається навчально-тематичний план, розробки занять.

            Матеріали адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів.        

 

 

Фокіна Тетяна Михайлівна, завідуюча,

Волинська Лариса Анатоліївна,

інструктор з фізичної культури

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Дзвіночок»

Гребінківської селищної ради

 

Парціальна програма гуртка з фізичного розвитку «Юні олімпійці»

У програмі визначено зміст гурткової роботи з дітьми старшого дошкільного віку з фізичного виховання. Метою гурткової роботи є збереження і зміцнення здоров’я дітей, розвиток їх основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовки. У програмі представлено 35 занять на рік. В додатках розміщено  навчально-тематичний план, розробки фізкультурних занять, релаксійних занять точковий масаж, психогімнастика, пальчикова гімнастика, фізкультурні розваги, народні рухливі ігри.

            Матеріали адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів.        

              

 

Колеснікова Віра Василівна,

вихователь дошкільного

навчального закладу

(ясла-садок) «Золотий півник»

Данилівської сільської ради

 

Народні ігри, як засіб фізичного виховання.

            Автор досвіду розкриває значення українських народних рухливих ігор, як засобу фізичного виховання дітей дошкільного віку.

            В досвіді представлені методичні рекомендації для педагогів з питання використання рухливих ігор у роботі з дітьми, народні рухливі ігри для дітей різних вікових категорій на розвиток основних рухів, за мотивами казок, народні хороводні ігри, матеріали консультацій для вихователів, музкерівників та батьків з даної проблеми, конспекти фізкультурних занять, сценарії музично-спортивних свят та розваг, матеріали для батьківських куточків.

            Досвід зацікавить вихователів ДНЗ та батьків.

 

Вангородська Наталя Євгенівна,

музичний керівник дошкільного

навчального закладу (ясла-садок) «Казочка»

Гребінківської селищної ради

 

Парціальна програма театралізованої студії «Колобок»

У програмі представлено зміст гурткової роботи з дітьми старшого дошкільного віку з театралізованої діяльності. Програма передбачає ознайомлення дітей з різними видами театру, із світом театральних ляльок, роботу над спектаклем, допомагає засвоїти мову жестів та рухів, оволодіти пластикою свого тіла, набувати вміння творчо перевтілюватися.

У програмі представлено 35 занять на рік. До програми додається навчально-тематичний план, розробки занять.

            Матеріали адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів.        

 

2011/2012 н.р.

Харченко Наталія Іванівна,

ДНЗ (дитячий садок) «Золотий ключик»

Калинівська селищна рада

 

Дані матеріали містять теоретичні та практичні напрацювання щодо розвитку мовленнєвотворчої діяльності дітей дошкільного віку.

            У досвіді представлені конспекти занять з мовленнєвого розвитку, консультації для батьків, ігри та розвиток уяви, інтелекту, мови.

          Адресовано вихователям дошкільних навчальних закладів. 

 

 

2010/2011 н.р.

Шутенко Олена Миколаївна,

Дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок»

Гребінківської селищної ради

 

            Формування валеологічної свідомості у дітей старшого дошкільного віку.

            У досвіді представлені методичні рекомендації щодо організації роботи в ДНЗ з валеологічного виховання, перспективні плани занять, сценарії свят, розваг, фізкультхвилинки, консультації, наради для батьків та вихователів, доповіді на педагогічні ради та години, семінари, засідання «Круглого столу», «Майстер-класу», «Школи для молодих батьків», програма еколого-туристичного гуртка «Знай, люби, охороняй».

               Досвід адресовано педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів, батькам. 

 

Гайдамаченко Лариса Миколаївна

Дошкільний навчальний заклад № 32 «Золотий півник»

с. Кожухівка

 

            Співпраця дошкільного закладу і родини – запорука успіху у вихованні дошкільнят.

            Автор досвіду розкриває зміст, форми та методи співпраці дошкільного закладу з родиною.

            В досвіді представлені матеріали лекцій, семінарів, консультацій, тренінгів для батьків, розроблені матеріали для школи емоційного спілкування, тести, анкети, поради, рекомендації, сценарії родинних свят.

            Досвід зацікавить вихователів ДНЗ та  батьків.

           

Іліч Оксана Геннадіївна, Соловйова Світлана Миколаївна

Федосєєнко Галина Іванівна

дошкільний навчальний заклад № 23 «Золоті зернята»

смт. Глеваха

           

Знайомство дітей з країнами світу.

У досвіді представлено зміст роботи з ознайомлення дітей середнього і старшого дошкільного віку з природнім світом різних материків земної кулі, країнами, народами; орієнтовне перспективне планування на навчальний рік, інформаційний матеріал, конспекти занять, сценарії свят та розваг.

            Матеріла адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.

 

Лапа  Алла  Анатоліївна

Дошкільний навчальний заклад   «Чорнобривчик»

с. Безп’ятне

 

            Розвиток пізнавальних здібностей дошкільників  засобами народознавства.

            У досвіді представлені матеріали бесід, лекцій, консультацій, рекомендації, пам’ятки, поради для батьків. Подана добірка конспектів занять, народних ігор, малих фольклорних форм, пізнавального історичного матеріалу.

            Матеріали адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів..