Інформація про стан дошкільної освіти в районі у 2016/2017 н.р.

Станом на 01.04.2017р. на території Васильківського району Київської області проживає 4340 дітей дошкільного віку (від народження до 6 років), 1810 дітей проживають у міських поселеннях, 2530 – в сільській місцевості. Відділом освіти постійно здійснюється облік дітей дошкільного віку, створено банк даних.  

            У дошкільних навчальних закладах усіх форм власності здобувають дошкільну освіту 2196 дітей від 1 до 6 років, місто – 995 чол., село – 1201 чол. З них – 379 дітей віком від 1 до 3-ох років, 1817 дітей віком від 3-ох до 6-ти років та 12 дітей перших класів на базі ДНЗ.  

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою (від 3 до 6 (7) р.) залишився таким як у 2015р. і становить 86% (2014р. – 77%, 2015р. – 86%), від загальної кількості дітей дошкільного віку:  місто – 810 дітей, 90%, (2014р. – 92%, 2015р. –  94%), село – 1007дитини, 83% (2014р. – 68%, 2015р. – 80%). 

            Стан охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку на початку 2016/2017навчального року становило 809 чол., 75% (2014р. – 85%, 2015р. –  83%): місто - 289 дитини, 74% (2014р. – 100%, 2015р. – 92%), село: - 316 чол., 76% (2014р. – 70%, 2015р. – 76%). З 01.01.2017 року стан охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку становить 100% (за рахунок організованих на базах ЗНЗ підготовчих занять до школи для дітей, які не відвідують ДНЗ). 

            Мережа дошкільних закладів становить 38 одиниць. З них: 

·    17 комунальної власності, з них  1 ДНЗ не працюючий (з 16 постійно діючих: у селищах міського типу – 7, у сільській місцевості – 9 установ,); 

·     2 ДНЗ приватної форми власності; 

·     19 НВК комунальної власності. 

            З метою оптимізації мережі навчальних закладів та охоплення дітей дошкільною освітою в сільській місцевості, у 2016 році органами місцевого врядування спільно з відділом освіти була проведена робота по реорганізації НВК у селі Мар’янівка. 

Слід відзначити поліпшення матеріально-технічного стану дошкільних навчальних закладів. У 2016 році на розвиток дошкільної освіти району (на проведення капітальних ремонтів, відновлення діяльності закладів, на покращення матеріально-технічної бази, на навчально-методичне забезпечення та інше) були витрачені як бюджетні, спонсорські так і батьківські кошти.

В районі постійно ведеться робота щодо забезпечення якісного та збалансованого харчування дошкільнят.  У 2016 році цей показник збільшився на 4% і становить 92 % (2014р. - 92%, 2015р. - 88%). Середня вартість харчування у 2016 році становила 21.50 грн. (2014р. - 15.83 грн.,  у 2015р.- 18.51 грн.),  місто – 21.70 грн., село – 21.31 грн.

Кількість комп'ютерів у всіх ДНЗ складає 28 шт. До мережі "Інтернет" підключено 16 дошкільних закладів, що становить 100% від загальної кількості ПК у ДНЗ району. Web-сайти мають 10 ДНЗ, що становить 63%.  

    Навчально-виховний процес у ДНЗ забезпечують 213 педагогічних працівників, з них 125 чол. з вищою освітою. 34 педагога мають кваліфікаційну категорію „Спеціаліст вищої категорії”, 22 – „Спеціаліст І категорії”, 20 – „Спеціаліст ІІ категорії”, 49 – „Спеціаліст”, 79 – тарифні розряди, 13 педагогів мають звання „Вихователь-методист”, 4 – „Старший вихователь”. 

7 дошкільних навчальних закладів «Золоті зернята» та «Ромашка» Глевахівської селищної ради, «Казочка» та «Дзвіночок» Гребінківської селищної ради, «Весняночка» Калинівської селищної ради, «Дюймовочка» Плесецької сільської ради, «Золотий півник» Данилівської сільської ради та 1 Путрівський НВК «гімназія-ЗОШ І-ІІІ ст..-ДНЗ» (дошкільна група) у 2016/2017 н.р. розпочали інноваційну роботу по реалізації міжнародного проекту "Освіта для сталого розвитку" (у 2015/2016 н.р. – у районі інноваційну діяльність здійснювали 2 ДНЗ). Також вихователь дошкільного навчального закладу «Золоті зернята» Глевахівської селищної ради Пірог Р.А. другий рік є учасником проекту апробації програм і навчальних посібників курсу «Культура добросусідства».

Протягом навчального року в районі продовжують працювати дошкільні заклади з певною спрямованістю (гуманітарного, художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого, еколого-природничого, народознавчого  напрямів).  Також у районі функціонують окремі групи дошкільних закладів з  пріоритетним здійсненням одного або кількох напрямів розвитку дітей (народознавчі, художньо-естетичні тощо).

У 2016/2017 н.р. педколективи дошкільних закладів району реалізують варіативну частину Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними програмами, рекомендованим  МОН України: 8 закладів за програмою „Дитина”, 25 закладів за програмою „Українське дошкілля”, 4 заклади за програмою "Я у Світі". З них у 6 ДНЗ (старші групи) педагоги старших груп працюють за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку „Впевнений старт”. Інваріантну частину Базового компоненту ДНЗ району здійснюють за парціальними програмами, рекомендованим  МОН України.

Поряд з обов’язковими програмами педагоги використовують елементи авторських методик М. Зайцева, Л. Шелестової, Л. Шульги, М. Єфіменко, педагогічну спадщину В. Сухомлинського, М. Монтесорі, К. Орфа, проектні технології, ТРВЗ тощо. Навчально-виховний процес в дошкільних закладах району здійснювався за програмно-методичним забезпеченням рекомендованим МОН України.

 

В дошкільних закладах району протягом навчального року працювало 13 гуртків. Вихованці гуртків, продовжують розвивати свої здібності та інтереси в РЦДТ, ДЮСШ. 

 

Мережа дошкільних навчальних закладів

Мережа ДНЗ 16-17 н.р..pdf
Adobe Acrobat Document 167.6 KB